Tyska spårhundar upptäcker coronavirus

Foto: Adobe Stock

Tyska spårhundar upptäcker coronavirus

Forskare i Tyskland har visat att den tyska försvarsmaktens spårhundar kan skilja mellan prover från coronavirusinfekterade och friska patienter. Så hög är noggrannhet att man hoppas kunna använda hundarna i skarpa lägen.

Forskare vid University of Veterinary Medicine i Hannover har kommit fram till att tränade spårhundar kan användas för att upptäcka covid-19 i prover från människor med en relativt hög noggrannhetsgrad. Det visades i en studie som publicerades i slutet av juli.

Åtta spårhundar från det tyska Bundeswehr tränades för att endast uppmärksamma skillnaden mellan slem och saliv hos patienter infekterade med coronavirus och icke-infekterade individer. Hundarna presenterades sedan för positiva och negativa prover på slumpmässig basis. Enligt resultatet kunde hundarna upptäcka SARS-CoV-2-infekterat saliv med en 94-procentig säkerhet. I sin slutsats baserad på fler än 1 000 luktprover menar forskarlaget att hundar kan komma att spela en viktig roll för att upptäcka infekterade människor.

Spårhundar som normalt letar efter sprängämnen eller droger har tidigare använts för att lukta sig till olika cancerformer och hypoglykemi hos diabetiker. Det var denna medicinska tillämpning som inspirerade forskare inom veterinärmedicinen att undersöka spårhundarnas potentiella förmåga att upptäcka coronavirus.

– Vi tror att detta fungerar eftersom metabolismprocesserna i kroppen hos en sjuk patient förändras och vi tror att hunden kan upptäcka en specifik lukt av de förändringarna, säger Maren von Köckritz-Blickwede, professor i biokemi.