Träning ger mindre problembeteende

Träning ger mindre problembeteende

Försvarsmakten har deltagit i ett samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Roslin Institute i Edinburgh där man undersökt hundars levnadsförhållanden och deras beteende.

Bakgrunden är att schäfern minskat kraftigt i popularitet och att detta satts i samband med aggressivt beteende hos hundarna.

Mer än 1 000 hundägare fick svara på en enkät. I Storbritannien var det vanliga hundägare medan man i Sverige undersökte Försvarsmaktens hundar.

Resultat? All typ av lydnadsträning eller allmän inlärning av kommandon minskar risken för problembeteende. Man spekulerar i att relationen stärks mellan ägare och hund, vilket gör att hunden mår bättre. Fler hundar i hemmet har även det en positiv inverkan på beteende.

Läs hela publikationen här.