Tassfonden ger fler husdjur möjlighet till vård

Bild: Adobe Dyrefotografi.dk

Tassfonden ger fler husdjur möjlighet till vård

Att försäkra sitt husdjur är en självklarhet för de flesta, men för den grupp som lever i ekonomisk och social utsatthet kan det vara en tuff kostnad att klara av. Därför lanserar nu nystartade djurförsäkringsaktören Lassie initiativet Tassfonden som delar ut hund- och kattförsäkringar till de som behöver det allra mest.

Ungefär 400 000 personer lever i materiell och social fattigdom i Sverige, en grupp som också löper risk för att utveckla sociala problem och psykisk ohälsa. Ofta kan en hund eller katt vara det enda som ger trygghet, sällskap och glädje i en tuff tillvaro som präglas av ekonomisk oro och i vissa fall ensamhet. Men trots att djuren för många betyder allt, kan en tuff ekonomisk situation göra att man tvingas prioritera bort veterinärbesök och djurförsäkring.

Tassfonden syftar till att ge stöd till hund- och kattägare som inte har råd att försäkra sina små familjemedlemmar.

– Vi vet att en bristande ekonomi kan göra att djur far illa i onödan, trots att välviljan och omtanken finns där hos djurägaren. Lassie vill bidra till friskare djur och en viktig del i det är att ha en bra försäkring när olyckan inträffar och det hoppas vi att fler kan få genom Tassfonden, säger Hedda Båverud Olsson, medgrundare till Lassie.

För varje såld försäkring skänker Lassie fem kronor till Tassfonden. De som får stöd beviljat av fonden får Lassies försäkringsprodukt Mini gratis varje månad – en försäkring som täcker veterinärvårdskostnader upp till 30 000 kr. Stödet hjälper också till att betala den fasta självrisken på 1 500 kr och den rörliga på 15 procent.

Som privatperson kan man bidra genom att köpa Tassfondens maskot där alla intäkter från försäljningen går direkt in i fonden.

Alla som vill får söka stöd via Tassfonden. Lassie går igenom ansökningar och gör intervjuer för att säkerställa att stödet hamnar hos någon som verkligen behöver det. Mer information och ansökningsformulär finns Här!