Ta hunden med på resan – detta gäller

Ta hunden med på resan – detta gäller

Allt fler väljer att ta med hunden på utlandsresan. Men precis som vi tar reda på vilka sjukdomar som vi människor kan få på olika resmål så bör du göra det även ur hundens synvinkel.

Ska ni bila så tänk på att kolla reglerna för alla länder ni passerar längs vägen.

För resor inom EU

  • Hunden ska vara id-märkt
  • Hunden ska ha en giltig vaccination mot rabies
  • Hundar som reser till Storbritannien, Irland, Finland och Malta ska avmaskas mot rävens dvärgbandmask
  • Hunden ska ha EU-pass för sällskapsdjur (utfärdas av veterinär)
  • Hunden ska anmälas hos tullen i det besökta landet

För resor utanför EU

  • Ofta behövs både pass och djurhälsointyg utfärdat av veterinär
  • Kontakta de veterinära myndigheterna eller ambassaden i landet djuret ska resa till för att få rätt information kring vilka regler som gäller
  • För resa till Norge krävs inga extra djurhälsointyg som intygar att Sverige är fritt från olika djursjukdomar. Däremot krävs id-märkning, pass och intyg om avmaskning mot rävens dvärgbandmask
  • Djuret ska anmälas hos tullen i det besökta landet
  • Kolla eventuella svenska krav vid hemkomsten. De kan skilja beroende på var ni har varit.

(Källa: FirstVet)