Sveriges riksdag tar ställning mot hundsmuggling

Pressbild

Sveriges riksdag tar ställning mot hundsmuggling

De uppmaningar som nu skickas till regeringen är nödvändiga komponenter för att säkerställa ett effektivt arbete mot hundsmuggling, säger Kees de Jong, vd för Svenska Kennelklubben.

Hundsmuggling är ett enormt lidande för valpen med långa transporter utan vatten, mat och rastning. Bakom varje valp finns också en tik och en hanhund, som ofta lever under fruktansvärda förhållanden. Tiken tvångsparas och tvingas föda fram kull efter kull till hon inte orkar längre. Falsk hälsodokumentation gör att smuggelhundarna kan bära på sjukdomar och parasiter som kan smitta både köparen och omgivningen, enligt Stephanie Rankovic, som är Svenska Kennelklubbens expert på frågor gällande hundsmuggling.

– I värsta fall är valpen så påverkad av att ha fötts under dessa vidriga förhållanden, tagits ifrån tiken alldeles för tidigt och transporterats av skrupellösa smugglare, att den dör eller måste avlivas. Det här är ett systematiskt djurplågeri och bakom står grovt kriminella ligor som tjänar stora pengar.

Svenska Kennelklubben menar att möjligheten att komma åt hundsmugglingen genom informationsspridning till potentiella valpköpare inte fungerar, utan att det måste till politiska åtgärder. Det är redan idag straffbart att köpa en insmugglad hund men för att kunna beivra brott måste brottet upptäckas. Här spelar Tullverket och våra veterinärer en central roll och de bör därför ges utökade befogenheter och inte, som föreslås för Tullverket i den nya djurhälsolagstiftningen, fråntas möjligheten att upptäcka smuggelhundar.

– Tullverkets befogenhet att stoppa och söka igenom bilar är en grundförutsättning för att ens hitta de många hundar och valpar som far så oerhört illa under smugglingsprocessen. Vi ska dessutom vara rädda om våra veterinärer, de ska inte behöva riskera att smittas av rabies på jobbet för att vi inte får stopp på hundsmugglingen, Därför är det oerhört glädjande att se att riksdagen tar ställning mot hundsmuggling, säger Kees de Jong.

Riksdagens tillkännagivanden

Riksdagen beslutade den 28 april att rikta fem så kallade tillkännagivanden till regeringen, varav tre berör illegal införsel av hundar och andra sällskapsdjur till Sverige. De tre uppmaningarna omfattar:

  • att ge veterinärer möjlighet att anmäla misstanke om illegal införsel av hundar och andra sällskapsdjur
  • att Tullverket även i fortsättningen bör ha möjlighet att stoppa fordon för att söka efter hundar
  • insatser mot organiserad smuggling av sällskapsdjur där Jordbruksverket bör ges i uppdrag att tillsammans med Tullverket, länsstyrelserna, Skatteverket och Försäkringskassan identifiera och stävja organiserad smuggling av hundar och andra sällskapsdjur.