Svenska hundar ska nosa upp covid

Foto: Adobe 1st Gallery

Svenska hundar ska nosa upp covid

Ett nytt forskningsprojekt ska undersöka om hundar kan hjälpa till att upptäcka covid-19. Bakom projektet ligger Uppsala universitet och Region Uppsala tillsammans med Hundhjälpen i Uppland AB och Stock Hundutveckling.

Genom att samla in doftprover från personer både med och utan covid ska hundarna under tre månaders tid tränas i att spåra covid-19.

– Det finns ett stort behov av tester som snabbt kan visa om en person är smittad. Det ska bli mycket spännande att följa träningen av hundarna och se om de blir tillräckligt duktiga på att skilja ut positiva prover från negativa, säger Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi och forskningsledare för studien.

Efter träningsprogrammet kommer hundarnas förmåga att utvärderas genom ett blindtest  där varken föraren eller hunden känner till provsvaret. Risken för att hundarna själva skulle smittas bedöms som mycket liten baserat på tidigare studier.

–  Beroende på resultaten så kan hundarna som genomgått utbildningen sedan användas för att upptäcka covid-19 hos personer på exempelvis tågstationer, flygplatser eller andra platser med mycket folk och inom vården. Att låta hundar göra en första screening kan bli en effektiv och snabb metod där man exempelvis sparar mycket tid och resurser på att inte PCR-testa alla, utan endast de personer vars doftprov hunden markerat, säger Mats Martinell, medicinskt ledningsansvarig på provtagningsenheten i Region Uppsala.

I Brukshunden nr 3 som kommer ut den 28 juni kan du läsa mer om projektet och hur det har gått.

(Källa: Uppsala universitet)