Svenska djurägare mest trofasta

Bild: Adobe vitalimeteha

Svenska djurägare mest trofasta

Skulle du sälja din hund för en miljon kronor? En majoritet av de svenska djurägarna svarar nej, vilket gör dem till de mest trofasta ägarna i Norden.

I Arken Zoos årliga Husdjursbarometer ställdes en hypotetisk fråga till deltagarna om de skulle sälja sitt husdjur om de blev erbjudna en miljon kronor. En majoritet (53 procent) av de svenska husdjursägarna svarade att de aldrig skulle sälja sitt husdjur. Motsvarande siffra i våra nordiska grannländer var 40 procent i Norge respektive 41 procent i Finland. Av de svenska husdjursägarna uppgav 14 procent att de skulle sälja sitt husdjur.

– För att djuret inte ska fara illa behöver beslutet att skaffa till exempel en hund vara genomtänkt, särskilt eftersom djuren snabbt fäster sig vid sina familjer. Vardagspusslet behöver vara löst för många år framåt. Vi uppmanar alla som har skaffat husdjur under pandemin att ta hjälp och vägledning för att underlätta för både dig och ditt djur. Pålästa och organiserade djurägare ger tryggare djur och det är glädjande att se att ägarna ändå uppger sig vara en trofast grupp, säger Sarah Frelin Ekvall, marknadschef på Arken Zoo.