Svenska Brukshundklubben skjuter på arrangemang för att minska smittspridningen

Foto: Adobe Stock

Svenska Brukshundklubben skjuter på arrangemang för att minska smittspridningen

För Svenska Brukshundklubben är samhällsansvar samt säkerhet och omsorg om våra medlemmar av högsta prioritet. Förbundet följer noga information och råd från svenska myndigheter om Corona/Covid-19. Ett antal försiktighetsåtgärder har sedan en tid tillbaka redan genomförts för att förebygga och för att säkerställa våra medlemmars och medarbetares hälsa samt minimera oro och risk för smittspridning på centrala arrangemang. Följ utvecklingen för respektive konferens på brukshundklubben.se.

Kongressen 2020 flyttas fram
Med anledning av utvecklingen av Corona/Covid-19 har Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse beslutat att skjuta upp 2020 års kongress till hösten 2020. Nytt datum och plats kommer att delges längre fram. Samtliga deltagare är informerade via mejl.

För mer information, se: https://www.brukshundklubben.se/kongress/

 

Regelkonferensen skjuts på framtiden
VU har beslutat att ställa in regelkonferensen i april. Förbundet kommer öppna upp för dialog med Svenska Kennelklubbens prov- och tävlingskommitté om att få dispens för att inkomma med regelförslag. Konferenserna har direkt koppling till regellåsning vilket innebär att dessa ges en högre prioritet för att genomföras, dock utan att frångå rekommendationer från att genomföra sammankomster enligt direktiv från Folkhälsomyndigheten och regeringen.

https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/kalender/2020/04/regelkonferens/

 

Två av tre mentaldomarkonferenser skjuts framåt
VU beslutade att ställa in konferenserna i mars och april. Förbundet kommer att öppna för dialog med Svenska Kennelklubbens prov- och tävlingskommitté om att få dispens för att inkomma med regelförslag.

Vad gäller den konferens som är planerad till slutet av maj finns det fortfarande planer på att genomföra den. Även den kan komma att skjutas upp beroende på utvecklingen.

Mentaldomarkonferenserna har koppling till såväl regellåsning som kvalitetssäkring vilket innebär att dessa ges en högre prioritet för att genomföras, dock utan att frångå rekommendationer från att genomföra sammankomster enligt direktiv från Folkhälsomyndigheten och regeringen.

https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/kalender/2020/03/mt-domarkonferens/