Stora prisskillnader på operationer och behandlingar

Stora prisskillnader på operationer och behandlingar

Det kan skilja tusentals kronor för veterinärvård av samma skada eller sjukdom beroende på vilken klinik en djurägare besöker. Trots det frågar en majoritet inte om pris innan en behandling startar, visar en undersökning.

Hela 74 procent av djurägarna svarar att de inte frågade om pris innan behandlingen startade. Av de som hade låtit genomföra en planerad operation av sitt djur, som kan vara mycket dyrt, jämförde endast 14 procent priser mellan olika veterinärkliniker innan tiden bokades.
– Man är inte van vid detta från humanvården. Dessutom är det en oroande situation när djuret blir sjukt eller skadar sig och då är det lätt att ringa första bästa veterinär. Det är något alla djurägare kan relatera till. Men om situationen inte är akut och möjligheten finns, kan det vara en god idé att fråga om pris hos olika veterinärkliniker och sedan jämföra, säger Linda Kreutz, vd för Sveland Djurförsäkringar.
Faktorer som kan bidra till de stora prisskillnaderna vid samma diagnos är bland annat storleken på klinikerna, deras geografiska lägen, vilken behandlingsform som väljs och vilka specialkompetenser de kan erbjuda.
Om något oförutsett händer under en operation eller om en skada visar sig vara mer omfattande än vad man trott från början, kan det också påverka priset. Det gäller även för akuta tillstånd som sker under jourtid.
Vetpris är en digital plattform där man i förväg kan undersöka vilka kliniker som finns i ens närhet och hur mycket en specifik undersökning eller behandling kommer att kosta.

Undersökningen som Sveland gjorde vände sig till de kunder som hade uppsökt veterinär de senaste tolv månaderna och pågick mellan den 15–22 augusti. Drygt 1 100 personer svarade på undersökningen.

Bild Creative Commons