Stor efterfrågan på assistanshundar

Foto: Sara Scharfenort Brodén

Stor efterfrågan på assistanshundar

Det har skett en rejäl ökning av antalet examinerade assistanshundar de senaste åren enligt Therese Palm, generalsekreterare för Svenska Brukshundklubben. För fem år sedan fanns det 45 stycken, i år har den siffran stigit till 90 hundar.

Många funktionsnedsättningar syns inte utanpå, men det är ofta sjukdomar där en assistanshund kan vara till stor nytta.

Läs mer om Sveriges första huvudvärkshund i senaste numret av tidningen Brukshunden.