Sömn viktigt för hunden

Pressbild

Sömn viktigt för hunden

Sover din hund för mycket? Läs mer om hur många timmar om dagen det är vanligt att hundar sover och vad du bör vara uppmärksam på när det kommer till din hunds sömn.

En vuxen hund sover normalt mellan 8–16 timmar om dagen, beroende på individuella skillnader och aktivitetsnivå. Valpar behöver mer sömn, eftersom hjärnans utveckling sker under sömnen. De sover vanligtvis mellan 18 och 20 timmar om dagen.

– En valps sömnrytm är ofta mer oregelbunden än en vuxen hunds. De vaknar oftare och sover mindre på nätterna. I gengäld behöver de fler tupplurar under dagen, säger veterinär Sara Solheim.

En äldre hunds nattsömn är ofta mer splittrad, och dagsömnen är djupare än hos en ung hund. Seniorhundar sover ofta runt 16–18 timmar om dagen. Vissa äldre hundar kan få demens, vilket kan orsaka en förändring i dygnsrytmen. Hunden kan då vara orolig på natten och sova mer på dagen.

Hundar har vanligtvis en dygnsrytm som speglar deras ägares. De har flest vakna timmar på dagen och sover stora delar av natten. Även om nattsömnen är mest effektiv är tupplurar under dagen också viktiga.

Hundar faller snabbt i djup sömn när de tar en tupplur. All sömn är viktig för hunden, bland annat för att bearbeta det den lärt sig, för att ha ett bra immunförsvar och för att återhämta kropp och själ.

I hundens sömncykel ingår förutom djupsömn även en fas där hunden snoozar. Detta är typiskt för köttätande djur, och det är inte så lätt att skilja på om hunden sover eller inte under denna fas.

Tolka hundens sömnmönster

Din hunds sömnmönster kan ge viktig information om hur hunden mår. Om den sover väldigt lite, ofta vaknar under natten och är rastlös kan den till exempel vara stressad, ha problem med kliande eller ha ont någonstans.

Ibland kan smärta eller sjukdom få hunden att sova mer än normalt. Hundar kan också börja sova onormalt mycket om de inte får den fysiska och mentala stimulans de behöver.

– Kontakta en veterinär om du märker en förändring i din hunds sömnmönster, för att ta reda på om det kan bero på sjukdom eller skada, säger Sara Solheim.

Iida Niinikoski vid Helsingfors universitet forskar om sömn- och sömnproblem hos hundar med stöd av Agria och SKK Forskningsfond. Forskningsprojektet startade 2020 och kommer att pågå till 2024. Syftet är att göra det lättare att diagnostisera olika sömnstörningar.

– Den vanligaste sömnstörningen hos hundar är obstruktiv sömnapné, där hunden har andningsuppehåll när den sover. Andningspauserna uppstår eftersom de övre luftvägarna smalnar av när sväljmusklerna slappnar av. Upprepade andningsuppehåll kan leda till sänkta syrehalter i blodet och göra sömnen osammanhängande. Det leder ofta till att hunden blir slö och rastlös under dagen, förklarar Iida Niinikoski.

Runt 500 hundar deltar i undersökningen. Den första artikeln baserad på forskningsresultaten kommer att publiceras under 2023.

(Källa: Agria Norge)