Sommarens veterinärbrist kan ge stora konsekvenser

Bild: Adobe Lindsey_Helms

Sommarens veterinärbrist kan ge stora konsekvenser

Flera djursjukhus har aviserat att de minskar sina öppettider under sommaren. Utöver längre väntetider kan avlivning bli det enda alternativ veterinärer har att erbjuda svårt sjuka djur om inte avancerad sjukhusvård finns att tillgå. 

Det finns en stor och befogad oro inför sommaren kring den veterinära tillgängligheten i Sverige. Flera djursjukhus begränsar sina öppettider under kvällar och helger eller stänger verksamheter helt. Situationen har framför allt uppstått som en konsekvens av bristen på veterinärer.

­– I slutändan riskerar detta att drabba enskilda djurägare och djur. I praktiken kan det handla om att djur måste avlivas, för att bespara djuren onödigt lidande – trots att avancerad sjukvård hade varit möjligt om denna hade funnits att tillgå på djursjukhus, säger Annett Kjellberg, avdelningschef på Djuravdelningen, Jordbruksverket.

Jordbruksverket har nu lämnat in en skrivelse till Näringsdepartementet för att lyfta den oro myndigheten ser, samt informera om vad Jordbruksverket och Distriktsveterinärerna har gjort och kommer göra. Dessutom lämnar myndigheten konkreta förslag på åtgärder inför sommaren. Åtgärderna gäller både det akuta läget inför sommaren och insatser på längre sikt, för att trygga tillgången på veterinärer.