Sökhundar bekämpar ”kräfta” bland äpplen

Creative Commons

Sökhundar bekämpar ”kräfta” bland äpplen

I ett nystartat EU-projekt ska specialutbildade sökhundar identifiera fruktskadegörare i äppelodlingar innan det går att se skadorna med blotta ögat.

Fruktträdskräfta är det absolut största problemet i svensk äppelodling. Det är en svampsjukdom som ofta finns i träd redan från början, men som syns först efter att smittan har börjat ge symtom.

– I andra delar av världen besprutas träden för att undgå smitta, men det är inte tillåtet i Sverige. Därför vore det av stor betydelse om det gick att finna en annan lösning och förhoppningen är att projektet med specialsökhundar ska vara en sådan, säger Jan Flemming Jensen, Odlingschef på Kiviks Musteri.

Projektet går därför ut på att lära åtta hundekipage att känna igen doften av fruktträdskräfta innan det syns. Träningen börjar i så kallade noslabb där hundarna får lära sig doften av svampen, för att sedan fortsätta ute i äppelodlingar. Hundarna kommer att träna i 300 timmar, utöver den sökning de kommer göra hemma, under det två år långa projektet. En betydande del av söktimmarna kommer förläggas till Kiviks Musteris äppelodlingar på Solnäs gård utanför Lund och i Kivik på Österlen.

Eventuellt kommer hundarna också lära sig att hitta vattensork och andra skadedjur som ofta befinner sig i fruktodlingar, men som är svåra att bekämpa. Skulle fällor användas kan till exempel andra önskvärda djur såsom mullvadar drabbas.

Byrackaforever AB, Kiviks Musteri, Sveriges Lantbruks Universitet och Äppelriket deltar i projektet som finansieras av Leader, Lokalt ledd utveckling i Sydöstra Skåne.