Snoppdropp – tecken på förhudskatarr

Stock.adobe.com

Snoppdropp – tecken på förhudskatarr

Förhudskatarr, eller så kallat ”snoppdropp”, är vanligt förekommande hos hanhundar och något du mer eller mindre får räkna med dyker upp ibland. Här får du veta allt du behöver om förhudskatarr.

Förhudskatarr är en inflammation i förhuden hos hunden, då bakteriefloran i förhuden förändrats. I samband med att tikar löper i trakten brukar flytningarna också kunna bli rikligare hos hanhundar. I de flesta fall är lite snoppdropp ingenting att oroa sig över.

Förhudskatarren yttrar sig som gulgrönt sekret/flytningar från förhuden. Ofta märker du symtomen av förhudskatarr genom att hunden slickar sig ovanligt mycket. Du kan även se gulgröna droppar på golvet och där hunden legat.

Det finns ingen behandling för förhudskatarr som botar för utan det kommer ofta tillbaka. Du kan dock lindra svullnad, irritation och mängden snoppdropp betydligt genom att då och då spola ur förhuden med fysiologisk koksaltlösning. Be veterinär eller djurvårdspersonal visa dig hur du ska spola.

Förhudskatarr är vanligen inte farligt för hunden – men om sekretet exempelvis börjar lukta illa eller blir blodblandat måste du alltid uppsöka veterinär som kan behandla hunden med medicin. Kontakta också din veterinär om katarren tilltar, förhuden svullnar eller om hunden är mycket besvärad.