Smarta pratar med hunden

Bild: Adobe Lunamarina

Smarta pratar med hunden

Brukar du prata med din hund? Grattis, det visar att du antagligen är mer intelligent än de som inte pratar med sina djur enligt en ny studie från Harvard University.

Studien fokuserade på egenskapen att tillskriva djur mänskliga egenskaper, något som länge har ansetts som barnsligt och att människor som gör det är lite korkade helt enkelt, men det är en naturlig del av de egenskaper som gör oss människor unika, menar Nicholas Epley, professor i beteendevetenskap vid University of Chicago. Att prata med hunden skapar både en bättre relation och gör att hunden lär sig att förstå olika ord och gester. Dessutom är vi som pratar med våra djur inte bara smartare, utan också mer kreativa, oavsett ålder.