SKK uppmanar till andningstestning

SKK uppmanar till andningstestning

Svenska Kennelklubben uppmanar ägare av fransk bulldogg, mops och engelsk bulldogg att testa andningsfunktionen hos hunden och få den graderad enligt Respiratory Function Grading Scheme, RFG-S. 

Metoden RFG-S är utvecklad vid universitetet i Cambridge och används redan i ett tiotal länder. Nu finns testet även tillgängligt i Sverige. Syftet är dels att identifiera eventuella andningsproblem hos hunden, dels att kunna minimera förekomsten av Brachycefalic Obstructive Airway Syndrome, BOAS, genom att använda kliniskt opåverkade hundar i avel. Svenska Kennelklubben införde testet i början av 2023.

I normala fall sker testningen på veterinärkliniker där du själv kan boka tid för din hund, men för att få igång verksamheten arrangerar SKK även ett antal testtillfällen runtom i landet.

– Andning är ett prioriterat område för oss, hundar ska ha andningsvägar som tillåter en god andningsförmåga utan att det kräver kirurgiska ingrepp. Därför känns det väldigt bra att RFG-S nu är i igång och vi uppmanar alla ägare av dessa hundraser att testa sina hundar. För att vi ska få en totalbild erbjuds testet även till icke-registrerade hundar, säger Kees de Jong, VD för Svenska Kennelklubben.

Hoppas på fler nollor

Förra året var ungefär hälften av de franska bulldoggar som registrerades i Jordbruksverkets hundregister födda utanför SKK-organisationen. Detsamma gällde cirka en tredjedel av de engelska bulldoggarna. Dessa hundars resultat samlas hos SKK men publiceras inte.

Enligt RFG-S graderas hundarnas andning från 0, kliniskt opåverkad, till 3, kraftigt kliniskt affekterad. Resultaten från testerna registreras centralt hos SKK och finns tillgängliga i SKKs offentliga databas Hunddata. Hittills har resultaten för 24 franska bulldoggar, 12 mopsar och 12 engelska bulldoggar registrerats.

Av dessa fick 27 procent graderingen 0 och hela 89 procent graderades med 0 och 1, det vill säga hunden var kliniskt opåverkad. I praktiken innebär detta att det då anses förenligt med SKKs grundregler, och de instruktioner Jordbruksverket gett, att använda dessa hundar i avel.

– Ambitionen är självfallet att testet, tillsammans med andra åtgärder, ska bidra till att andelen 0:or ökar framöver. Tanken är också att det ska fungera som ett verktyg för att mäta utvecklingen över tid, säger Helena Skarp, agronom och chef för avdelningen Avel och Hälsa på SKK.

Läs mer om RFG-S och hitta din närmaste veterinärklinik här.