Skilj på artros och åldrande

Stock.adobe.com

Skilj på artros och åldrande

En europeisk undersökning, gjord på uppdrag av läkemedelsbolaget Zoetis, visar att 34 procent av hundägarna och 43 procent av kattägarna missar kliniska tecken på artros hos djuren och tror att tecknen hör samman med normalt åldrande. 

Ändå var 89 procent av hundägarna och 80 procent av kattägarna medvetna om att artros kan vara ett problem hos deras sällskapsdjur. I undersökningen tillfrågades 6 048 djurägare från Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Polen. 39 procent av dem kattägare, 39 procent hundägare och 22 procent ägare av båda.

Av hundägarna skulle 27 procent inte ta sitt husdjur till veterinären om det hade vanliga artrostecken. Nästan tre fjärdedelar av de tillfrågade uppgav att deras djurs hälsa var lika viktig som deras egen, och hela 10 procent av kattägarna och 12 procent av hundägarna ansåg att ett sällskapsdjurs hälsa var viktigare.

Matt Gurney är veterinär och ordförande för European College of Veterinary Anesthesia and Analgesia. Han kommenterar undersökningsresultaten så här:

– Precis som hos människor är artros ett mycket vanligt problem hos hundar och katter – runt 30 till 50 procent kommer att drabbas vid någon punkt i sina liv.

(Källa: Vet Times)