Sekretessen bryts vid vanvård av djur

Sekretessen bryts vid vanvård av djur

En ny bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen, lex Maja, gör att såväl hemtjänst som socialtjänst numera kan anmäla när djur far illa. Tidigare har sekretessregler hindrat detta, men nu får man hälso- och sjukvårdspersonal samt socialtjänst bryta sekretessen vid vanvård av djur.