Se upp för ormbett i sommar

Bild: Adobe Stefan

Se upp för ormbett i sommar

Enligt ny statistik från Agria ökade antalet ormbett på hund med 41 procent förra året. Totalt blev drygt 2 000 hundar ormbitna.

Ormbett i tassar och ben kan vara livshotande så uppsök genast veterinär om du misstänker att din hund blivit biten. De flesta hundar blir bitna i nosen och frisknar till. De lindrigaste fallen av ormbett leder till en svullnad vid bettet, men i de medelsvåra fallen uppstår skador på kroppens organ. Graden av skada beror på hur mycket gift som injiceras.

När hunden går på benet bidrar musklernas sammandragningar till att giftet sprids. Därför är det viktigt att bära djuret efter ett ormbett och snarast uppsöka veterinär.

– Om din hund blir ormbiten är det allra viktigaste att hålla den i stillhet och ta hunden till veterinär. Hunden tillfrisknar vanligtvis med understödjande behandling och vila, säger Lotta Möller, smådjursveterinär på Agria Djurförsäkring.

Först märks ormbettet inte så mycket på hunden, men efter ett tag blir djuret trött och vill helst ligga ned. Efter någon timme svullnar den bitna kroppsdelen. Om bettet har tagit i nosen eller i läpparna svullnar ansiktet upp mycket kraftigt och når ett maximum efter ett till två dygn. Läpparna kan bli ett par centimeter tjocka och svullnaden kan sjunka ner på halsen. Om bettet tar i en tass svullnar den upp och svullnaden sprider sig uppåt benet.

Symtom på ormbett hos hund

  • Bitmärken (kan vara svåra att upptäcka på grund av djurets päls).
  • Kraftig svullnad (som kan öka de första 24 timmarna).
  • Smärta, rodnad och/eller blåmärke.
  • Svaghet, ryckningar, ökad salivavsöndring och andningsstillestånd.

Åtgärd vid ormbett på hund

  1. Nossnara hunden vid behov.
  2. Håll hunden i stillhet, speciellt om bettet tagit i tassar eller ben.
  3. Kontakta alltid veterinär.