Se upp för giftiga svampar!

Bild: Adobe fabio

Se upp för giftiga svampar!

Svampplockning är kul, men se upp så att din hund inte börjar provsmaka svamparna i skogen. 

Det är inte bara färgglada svampar som flugsvampen som är giftiga. Även de mest oansenliga svampar kan ställa till problem. Många är dessutom förrädiskt lika de ätliga svamparna. En bra riktlinje är att tänka att svampar som är giftiga för oss människor även är giftiga för våra husdjur.

Om du ser att din hund ätit en svamp, kontakta alltid veterinär. Om ni behöver åka in försök att plocka med resterna av svampen, eller se om du kan hitta en likadan svamp. Det underlättar att ställa en diagnos för veterinären.

Symtomen uppstår oftast efter någon timme, men det finns svampar som påverkar de inre organen där symtomen kommer först efter ett par dagar. Tyvärr har svampen då ofta redan hunnit göra stor skada. Kontakta därför alltid en veterinär för rådgivning och eventuell hjälp att få hunden att kräkas upp svampen innan den hinner ge skador på de inre organen.

Vanliga symptom på svampförgiftning är: 

  • Kräkningar
  • Buksmärtor och diarré.
  • Påverkan på nervsystemet

Om du misstänker att ditt djur har blivit förgiftat, åk alltid till din närmaste veterinär. Glöm inte att ringa och meddela att du kommer.