Så utvecklar hunden sin personlighet

Stock.adobe.com

Så utvecklar hunden sin personlighet

”Det finns inget som heter en genomsnittlig hund”, enligt kognitionsforskaren Alexandra Horowitz. Varje hund har sin egen personlighet. Och här spelar miljöpåverkan en roll.

Varje hund har sina egna speciella karaktärsdrag som deras ägare uppskattar. Men när utvecklar egentligen en hund sin personlighet och vilken roll spelar uppfostran? I sin bok ”Valpens år” beskriver beteendeforskaren Alexandra Horowitz i första hand den tidiga fasen i en hunds liv inom kognitionsforskningens område.

I en intervju med vetenskapstidskriften ”Gizmondo” berättar hon bland annat om de olika influenser som formar en hunds karaktär i unga år.

– En viktig sak att ta med sig som hundägare är att en del glömmer bort att deras valpar är tonåringar under en period. Många tror att hunden kommer gå direkt från valp till vuxen.

Alexandra Horowitz misstänker att miljöpåverkan har lika stark effekt under den här perioden som under valpstadiet och bidrar till att skapa hundens karaktär. Hennes mål som forskare är nu att underbygga denna tes med hjälp av fler studier.

– Eftersom området hundkognition är så nytt, har mycket av forskningen handlat om hundars förmågor i allmänhet snarare än de individuella djurens. Jag tror att varje enskild hunds livshistoria kommer att bli mer och mer intressant för forskare.