Så påverkar nya konsumentköplagen hundköpare

Bild: Adobe Юлия Завалишина

Så påverkar nya konsumentköplagen hundköpare

Den 1 maj i år infördes tre ändringar i konsumentköplagen som påverkar många som är, eller planerar att bli hundägare. 

Svenska Kennelklubben lämnade in förslag på hur konsumentköplagen skulle kunna anpassas för försäljning av levande djur redan i november 2020. Nu har de fått igenom vissa av sina förslag. Tidigare betraktades en hund som vilken vara som helst ur ett köpperspektiv. Samma regler som gällde för en bil köpt av en bilhandlare gällde för en hundvalp köpt på en kennel.

Från och med 1 maj 2022 gäller följande för djur där priset överstiger en tiondel av prisbasbeloppet (4 830 kronor):

  • Konsumenten har undersökningsplikt vid köp av dyrare levande djur, däribland hundar. Förhoppningen är att detta ska förhindra brustna förväntningar i efterhand.
  • Den omvända bevisbördan kan avtalas bort. Det betyder att den som upptäcker fel på sitt djur inom sex månader efter köpet kan bli skyldig att bevisa att felet var dolt, och fanns redan vid leveransen – inte tvärtom.
  • Säljaren blir ansvarig för returleveransen om ett dolt fel kan konstateras. Köparens ansvar stannar vid att hålla djuret i fråga tillgängligt för upphämtning.