Så kommunicerar du bäst med din hund

Stock.adobe.com

Så kommunicerar du bäst med din hund

När vi pratar med småbarn brukar de flesta höja rösten ett par oktaver och tala i en nästan musikalisk ton. Nu visar en brasiliansk studie, publicerad i tidskriften Animals, att du med fördel kan använda samma teknik med din hund.

Att prata med högt tonläge till hunden har både en positiv effekt på känslor, inlärning och prestation. Resultaten ligger i linje med tidigare forskning, som har visat att både barn och hundar är mer medvetna om vad vi säger när vi har ett högt tonläge.

I studien analyserade forskarna videoinspelningar av 270 träningspass på ett träningscenter för hundar och vargar. Totalt ingick fem tränare, nio hundar och nio vargar i materialet.

Utifrån inspelningarna utvärderade forskarna tränarnas röst och utseende under interaktionerna med djuren. Coachernas verbala kommunikation kategoriserades då som antingen ”konstig” – präglad av en glad ton och ett allmänt högt tonläge, ”neutral” eller ”tillrättavisande”. Forskarna mätte också hur höga tonhöjder tränarna hade.

Resultaten visade att både hundar och vargar reagerade positivt på ett högt tonläge. De viftade mer på svansarna, höll sig närmare sin tränare och verkade avslappnade. Särskilt hundarna reagerade positivt enligt forskarna. Det hade också en mätbar effekt på deras träningsresultat.

En skarpare, hårdare ton resulterade snarare i motsatsen hos både hundar och vargar. De viftade mindre på svansarna och verkade vilja vara på så långt avstånd som möjligt från tränaren. Ju längre och oftare man använde en skuldbeläggande ton, desto sämre presterade djuren baserat på deras svar på kommandon. Den tillrättavisande tonen var också förknippad med mindre förutsägbara reaktioner på tränarens instruktioner.

(Källa: Illustreret Videnskab)