Så bilar du säkert med hunden

Adobe Fotomanufaktur JL

Så bilar du säkert med hunden

Ett återkommande ämne varje sommar är hur hunden på bästa sätt kan följa med i bilen på semesterresan. Här kommer några tips från M Sverige om hur bilresan blir så säker som möjligt för alla.

Under bilresan ska djur alltid sitta i bur eller vara kopplade med bilsele om det är en hund. Även en liten hund på sex kilo får en krockvikt på 240 kilo vid krock i 50 km/h. Det innebär en stor risk inte bara för hunden utan också för övriga passagerare.

Under transporten ska hunden få vatten minst var sjätte timme och rastas minst lika ofta.

Placera också din hund så att den får god ventilation och skugga. Du får transportera hunden i kombiutrymmet om du har god uppsikt över den under hela resan. En krocktestad bur är bäst. Vid en krock bakifrån riskerar en allt för rigid bur att trycka sönder baksätets låsmekanism och skada baksätespassagerarna. Buren ska fixeras i bilen antingen med hjälp av bilens lastsurrningsöglor eller med andra spännanordningar.

Lastrumsavskiljare (nät eller galler mellan bagageutrymme och passagerarutrymme) är en fungerande lösning för större hundar. Det blir i praktiken en enklare form av bur. Hundbilsele är ett alternativ till bur som fästs i säkerhetsbältet. Selar finns i olika storlekar för att passa olika raser.

Du får heller inte lämna hunden utan tillsyn vid de tillfällen då temperaturen inne i bilen går över +25°C eller under –5°C. En hund får aldrig lämnas mer än tre timmar i bilen. Temperaturen i en parkerad bil stiger snabbt upp till 50 grader en normal sommardag och kan bli en dödsfälla för ditt husdjur.

Burens utformning

En hund måste minst ha följande utrymme i buren:

  • Längd: hundens längd från nosspets till sittbensknöl när hunden står i normal ställning gånger 1,10.
  • Bredd: hundens bröstbredd gånger 2,5. Hunden ska kunna ligga ner och vända sig obehindrat.
  • Höjd: hundens höjd över hjässan när hunden står i normal ställning.