Ryssland och Belarus stängs ute från Hundsverige

Bild: Adobe skumer

Ryssland och Belarus stängs ute från Hundsverige

Svenska Kennelklubben har beslutat att tills vidare ta avstånd från hundevenemang i Ryssland och Belarus. VM i agility kommer heller inte att arrangeras i Ryssland senare i år.

Svenska Kennelklubben kommer tillsvidare inte att skicka representanter till hundevenemang i Ryssland eller Belarus. Det innebär att inga svenska domare tillåts döma på utställningar, prov och tävlingar i Ryssland eller Belarus.

Svenska Kennelklubben kommer tillsvidare heller inte tillåta att hundar ägda av personer bosatta i Ryssland eller Belarus deltar på utställningar, prov eller tävlingar, som anordnas av någon klubb inom Svenska Kennelklubben. Förbudet gäller även domare som är auktoriserade av Ryska Kennelklubben eller Belarus Kennelklubb.

Från den 15 mars och tillsvidare kommer Svenska Kennelklubben inte att registrera hundar som importerats från Ryssland eller Belarus i SKK:s stambok. Detta gäller oavsett när hunden togs in i Sverige.

FCI beslutade redan i förra veckan att VM i agility inte kommer att arrangeras i Ryssland senare i år. Nyligen kompletterade de sina åtgärder med att Ryska Kennelklubben inte får arrangera några utställningar, prov eller tävlingar under FCI-flagg.

Svenska Kennelklubben har även kontaktat Jordbruksverket avseende eventuella särskilda åtgärder vid införsel av hundar från Ukraina.

SKK känner djup sympati för alla hundvänner och deras hundar samt alla människor i Ukraina. De utstår stort lidande för sitt lands frihet och demokrati. Det omfattar också ryska och belarusiska hundvänner, som har ett politiskt ledarskap som försätter landet och folket i en förnedrande och destruktiv situation.

Svenska Kennelklubben har avsatt 100 000 kronor till stöd för medlemmar och hundar från Ukrainska Kennelklubben. Hälften går till den fond som den internationella kennelklubbsorganisationen FCI håller på att upprätta. Den andra hälften kommer att gå till stöd till ukrainska hundägare som flytt till Sverige.