Repetitiva beteenden vanligare bland förstagångsägare

Bild: Adobe Ирина Орлова

Repetitiva beteenden vanligare bland förstagångsägare

En ny finsk studie visar att hundar hos förstagångsägare oftare än andra hundar utvecklar repetitiva beteenden, men varför det är så är svårare att veta. 

Styrkan i studien är mängden deltagare där nästan 4 500 hundägare har fått svara på frågor om de kan se eventuella repetitiva beteenden hos sina hundar. Det kan till exempel handla om att hunden jagar sin egen svans. Något forskarna inte kan se har någon uppenbar nytta annat än att det kan vara ett tecken på stress. Ungefär en tredjedel av hundarna uppvisade ett repetitivt beteende. 

– En ny upptäckt är att hundar till förstagångsägare i högre grad uppvisar det här beteendet, säger Else Verbeek, forskare vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa vid Sveriges lantbruksuniversitet, till Vetenskapsradion.

Men det finns också svagheter i studien för hur bedömer man varje deltagares upplevelse av vad de ser?

– Det beror förstås på hur observanta ägarna är, många kanske missar den här typen av beteende. Motsatsen kan också inträffa, att man tror att ens hund har ett problematiskt beteende fast det egentligen inte stämmer. Men studien är ändå bra som utgångspunkt för fler studier på området. Nu kan vi studera mer exakt hur dessa hundägare beter sig.