Rättelse!

Rättelse!

I Brukshunden nr 4-21 skrev vi om studien Hunden som hjälpmedel vid diagnostik av covid-19 som är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Region Uppsala i samverkan med Stock Hundutveckling och Hundhjälpen i Uppland AB. Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi, har varit projektledare. I tidningsartikeln stod det att de första hundarna skulle valideras i augusti 2021, vilket senare blev uppskjutet. Istället kommer de första covidhundarna att valideras i juni i år.