Räddningshunden Killian i Marocko

Killian får pris för sin räddningsinsats i Turkiet på SBK:s kongress 2023. Foto: Karin Wandrell

Räddningshunden Killian i Marocko

Räddningshunden Killian, som räddade 18 personer efter jordbävningskatastrofen i Turkiet, åkte till Marocko tillsammans med brandmannen Klaes-Ola Kolberg för en ny räddningsinsats.

Den kraftiga jordbävningen i Marocko inträffade den 8 september. Skalvet, som uppmättes till en magnitud på 6,8, har skapat stor förödelse. Hittills har nästan 3 000 personer dött och ytterligare 5 500 skadats. Tiotusentals har lämnats hemlösa i vad som beskrivs vara landets dödligaste jordbävning sedan 60-talet.

Brandmannen Klaes-Ola Kolberg och hunden Killian åkte ner för delta i räddningsarbetet. Tillsammans med schäfern Bea och golden retrievern Ina sökte de efter liv i sex av Atlasbergens byar. Eftersom hundarna inte söker efter avlidna har det inte blivit några träffar.

Nu är paret hemma igen och Klaes-Ola Kolberg säger till Aftonbladet att sökinsatsen i Marocko skilde sig mycket från hjälpinsatserna i Turkiet och Syrien.

– Där var det stora betongblock som eventuellt kan bilda luftfickor för överlevande. Här är det sandsten och tegel, så när det rasat har det rasat som sandslott, vilket ger väldigt liten chans till överlevnad.