Protestera mot djurförsök

Bild: Pressbild

Protestera mot djurförsök

Söndagen den 24 april, Världsdagen för djur i laboratorier, höll djurskyddsorganisationen Cruelty Free Europé, tillsammans med andra grupper i och utanför Europa, en protestdag online för att uppmana Europas beslutsfattare att lyssna och göra mer för att få slut på djurförsök i EU.

Världsdagen för djur i laboratorier hålls årligen till minnet av de miljontals djur som används i djurexperiment varje år. Bara under 2018 (det senaste året för vilket det finns siffror) fanns det över 10,6 miljoner djur i EU-laboratorier som har injicerats eller tvångsmatats med giftiga ämnen, kirurgiskt stympats eller utsatts för skrämmande situationer för att framkalla ångest och depression. De officiella siffrorna avslöjade också att över 25 700 hundar användes i olika experiment under 2018 – en ökning med 20 procent från 2017.

Djuranvändningen i europeiska laboratorier minskar endast med 1 procent i genomsnitt per år. Om inte EU agerar för att införa en omfattande, samordnad strategi för att driva på och påskynda ett slut på djurförsök, kommer det att dröja större delen av ett sekel innan vi ser ett slut på denna grymma praxis. 

I september 2021 röstade en överväldigande del av Europaparlamentets ledamöter för att ta fram en handlingsplan för att påskynda övergången från djurförsök till djurfri

 vetenskap och forskning utan djur i hela EU. En undersökning från juli 2020 visade också att 72 procent av alla vuxna i EU:s medlemsländer stöttar en sådan plan.

Cruelty Free Europes onlineprotest uppmanade EU att:

  • Skydda och stärka förbudet mot att använda djurförsök vid kosmetikatest. Djur dör återigen för att bevisa att ingredienser som används i kosmetika i Europa uppfyller kemikaliereglerna.
  • Transformera EU:s kemikalieförordningar. Inom EU håller man för närvarande på att se över reglerna för kemikaliehantering, vilket gör det möjligt att minska och/eller ersätta djurförsök.
  • Modernisera vetenskapen i EU genom ett lagstiftande åtagande om en plan för att upphöra med alla typer av djurförsök.