Protein avslöjar tidig dräktighet

Protein avslöjar tidig dräktighet

Dräktiga tikar har en annan proteinprofil än icke-dräktiga tikar. Det har forskare vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet kunnat fastställa efter undersökningar med hjälp av två masspektrometriska metoder.
Från 2–3 veckors dräktighet kunde man uppmäta förhöjda proteinhalter i blodet på de dräktiga tikarna.

Läs mer här.