Positivt med läshundar i skolan

Stock.adobe.com

Positivt med läshundar i skolan

När barn läser för en hund upplever de mindre stress och blir mer koncentrerade. De blir också bättre på att läsa, mer ihärdiga och motiverade och har lättare att behärska sig i jobbiga situationer.

Forskare vid institutionen för pedagogik vid Universitetet i Agder (UiA), har följt en grupp skolbarn under sju månader och studerat videofilmer av 224 lästillfällen med en hund.

– Läshundar har en positiv effekt i skolan. Barnen är också väldigt glada och tycker att de själva blir bättre på att läsa. Tidigare har detta till stor del förklarats av utsöndringen av hormonet oxytocin. Det tycker vi är en lite för enkel förklaring, säger Andreas Reier Jensen.

Han tror att fenomenet har mer att göra med hundens fördomsfria och välkomnande natur. Det gör att den blir vad han kallar en pedagogisk aktör för barnet. En läslärare, helt enkelt.

När eleverna läser för hunden måste de låtsas att hunden kan förstå dem för att få ut så mycket som möjligt av situationen. De upplever hunden som en individ med förmåga att kommunicera, men samtidigt är de fullt medvetna om att hunden inte förstår alla ord de läser för dem.

Forskarna såg också att det var nödvändigt för barnen att gå in i rollspelet med den lyssnande hunden.

– Leken är viktig för barns lärande, säger Ilmi Willbergh, professor. Men de barn som inte visade något särskilt intresse för hunden kunde lika gärna läsa för en annan person.

Tillsammans med professor Ilmi Willbergh har Andreas Reier Jensen skrivit en vetenskaplig artikel i tidskriften Anthrozoös.

(Källa: forskning.no)