Politisk handling krävs för att stoppa smuggelhundar

Bild: Tullverket

Politisk handling krävs för att stoppa smuggelhundar

Den 31 januari dömdes tre Halmstadbor till fängelse för att ha tjänat miljonbelopp på att smuggla in minst 69 valpar under 2019 och 2020. Samma dag släppte Tullverket statistik som visade att hundsmugglingen ligger kvar på rekordnivåer. Nu kräver SKK politisk handling för att stoppa smuggelhundar.

Efterfrågan på hundar under pandemin och de pengar som kunde tjänas, gjorde att smuggling av valpar hamnade på de kriminellas radar. Nu har efterfrågan på hundar sjunkit, men Tullverket fortsätter att stoppa hundar på höga nivåer. Förra året hindrades 552 hundar från att komma in i Sverige, jämfört med 523 under 2021.

I siffran ingår visserligen en del hundar från Ukraina, som har satts i hemkarantän, men som jämförelse kan nämnas att året före pandemin stoppade Tullverket 200 hundar vid gränsen.

Riksdagen fann förra året problemet med smuggelhundar så allvarligt att tre tillkännagivanden relaterade till området, riktades till den dåvarande regeringen. Dessa omfattade:

  • att Tullverket även i fortsättningen bör ha möjlighet att stoppa fordon för att söka efter hundar.
  • att veterinärer ska ges möjlighet att anmäla misstanke om illegal införsel av hundar och andra sällskapsdjur.
  • insatser mot organiserad smuggling av sällskapsdjur där Jordbruksverket bör ges i uppdrag att tillsammans med Tullverket, länsstyrelserna, Skatteverket och Försäkringskassan identifiera och stävja organiserad smuggling av hundar och andra sällskapsdjur.

Svenska Kennelklubben menar att tiden för att förlita sig på att enbart kunna informera bort problemet är över. Nu krävs det politisk handling för att stoppa smuggelhundar och det systematiska djurplågeri som hundsmuggling innebär. Våra riksdagsledamöter har redan identifierat flera förslag till handling. Nu är det dags att gå vidare med dessa.

Läs hela pressreleasen här.