Passiv rökning farligt för hunden

Stock.adobe.com

Passiv rökning farligt för hunden

Risken att ditt husdjur får cancer ökar om ägaren röker. Katter är mest utsatta av rökning inomhus, men även hundar tar skada.

Forskning vid University of Glasgow visar att djur som utsätts för passiv rökning har ökad risk att drabbas av cancer. Professor Clare Knottenbelt, professor i smådjursmedicin och onkologi vid universitetets smådjurssjukhus, har studerat effekterna av rökning och den hälsoeffekt den har på familjens hundar och katter.

– Våra resultat visar att exponering för rök i hemmet har en direkt inverkan på husdjur. Det riskerar pågående cellskador och det har sedan tidigare visat sig öka risken för vissa cancerformer. Som ett tillfälligt fynd observerade vi också att hundar som lever med en rökande ägare gick upp mer i vikt efter kastrering än de hundar som levde i ett rökfritt hushåll.

När forskarna undersökte testiklarna hos hanhundar efter kastration fann de att en gen, som fungerar som en markör för cellskador, var högre hos hundar som bodde hos rökare. Denna gen har tidigare uppvisat förändringar när det gäller vissa cancerformer hos hundar i andra studier, vilket kan vara skäl till oro. Effekten på denna gen minskade när ägarna valde att röka utomhus istället för inomhus.

– Vi är alla medvetna om riskerna med rökning för egen del, men djurägare tänker ofta inte på vilken inverkan rökning kan ha på deras husdjur. Även om du kan minska mängden rök ditt husdjur utsätts för genom att röka utomhus är det bästa alternativet förstås att helt och hållet sluta röka för allas framtida hälsa och välbefinnande, säger Clare Knottenbelt.

Även forskare vid University of Massachusetts och Tufts universitet har studerat hur hundar och katter påverkas av passiv rökning. Deras studier visade att risken för att husdjuren drabbas av lungcancer är 60 procent högre i hushåll där man röker än i ett rökfritt hem.

Långnosade hundar som till exempel collie och dobermann löper dubbelt så stor risk att drabbas av nasal cancer, det vill säga cancer i nosen. Anledningen är att de cancerogena ämnena i luften fastnar i hundens nos. Kortnosade hundar har å sin sida 1,6 gånger förhöjd risk att utveckla lungcancer jämfört med hundar i rökfria hem.