Öva evakuering med dina husdjur

Öva evakuering med dina husdjur

Att på ett snabbt och effektivt sätt kunna lämna sin bostad kan vara avgörande för hur du och dina husdjur klarar en kris. Under Beredskapsveckan ger Svenska Blå Stjärnans utbildningskonsulent Eva Ladberg tips på hur man övar krisberedskap med sina djur.

Om en brand bryter ut i din bostad och du, din familj och dina sällskapsdjur måste lämna hemmet snabbt, hur gör ni det på bästa sätt?
– Testa hur lång tid ni behöver för att evakuera. I övningen ingår att få med sig sina djur på ett snabbt och säkert sätt. Ofta behövs transportburar, de ska finnas på en plats där man lätt och snabbt kan ta fram dem, säger Eva Ladberg, agronom och utbildningskonsulent på Svenska Blå Stjärnan.
Har du till exempel en stor hund som du behöver lyfta och bära vid en evakuering behöver du träna på det med hunden så att den blir van vid att hanteras på det sättet.
Eva Ladberg påpekar att det ofta handlar om två steg när man ska lära sig hur man klarar sig i en krissituation.
– Först testar man hur det går när man ska evakuera sin familj och sina husdjur, sedan tränar man på de moment som inte funkade.
En annan utmaning när man ska evakuera kan vara att få tag i sitt djur. Träna därför på att snabbt och enkelt kalla in dem.
Runtom i Sverige finns det så kallade trygghetspunkter. Det är platser där man kan få hjälp vid en kris och till exempel få säker information om det aktuella läget, vatten, värme och kunna ladda mobilen.
– Ta reda på var din närmsta trygghetspunkt ligger. Kolla upp vilken väg som är bäst så att ni snabbt hittar dit i framtiden, säger Eva Ladberg.
Man bör också ta reda på var närmsta skyddsrum ligger – det går att göra via MSB:s hemsida. Man får dock inte ta med sig sina djur till skyddsrum. Kolla upp alternativ till skyddsrum, till exempel vägtunnlar eller parkeringsgarage dit även djur är välkomna.
– När det gäller djur tycker jag att det finns vissa saker man behöver öva på kontinuerligt så att man får in den träningen i vardagen. Det kan till exempel handla om att man då och då övar på att lyfta och bära sin hund eller på hur du får in den i transportburen. Man ska känna att man lägger ner rimligt mycket tid på att öva, annars är risken att man tröttnar och slutar.

Pressbild