Ökat skydd mot hundrelaterade skador

Stock.adobe.com

Ökat skydd mot hundrelaterade skador

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera hur länsstyrelsernas och Polismyndighetens verksamhet för att skydda omgivningen mot farliga hundar fungerar. Utvärderingen omfattar även viss djurskyddsverksamhet. 

– Vi kan konstatera att det är alldeles för många som skadas av hundar varje år. Vi tillsätter nu det här uppdraget för att se över hur arbetet fungerar och om det behöver göras några justeringar. Det är viktigt att myndigheterna har rätt verktyg i sin verktygslåda för att kunna skydda omgivningen mot skador som hundar kan orsaka, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Statskontoret ska analysera vilka förutsättningar länsstyrelserna och Polismyndigheten har för sitt arbete, om uppgiftsfördelningen mellan myndigheterna fungerar bra, om de har rätt befogenheter och arbetar på ett effektivt sätt och om lagstiftningen som styr deras arbete fungerar bra. Statskontoret ska även vid behov föreslå åtgärder för att bättre skydda omgivningen mot hundrelaterade skador och problem och för en mer effektiv verksamhet.

– Äger du en hund så har du ett ansvar mot hunden och mot omgivningen. Att den inte skadar andra djur eller människor. Klarar man inte att ta det ansvaret så ska man inte heller ha djur och då ska myndigheterna även ha rätt verktyg för att kunna ingripa, fortsätter landsbygdsminister Peter Kullgren.

I uppdraget ingår också att utvärdera viss djurskyddsverksamhet. Det handlar framför allt om myndigheternas verksamhet i situationer där djur lider och omedelbart behöver omhändertas. Även i de fallen behövs rätt förutsättningar för verksamheten och ett effektivt samarbete mellan myndigheterna för att djuren snabbt ska få hjälp.

Uppdraget ska redovisas senast 28 februari 2024.