Fler militärhundar på gång

Stock.adobe.com

Ökat behov av militärhundar

Hundavelsstationen i Sollefteå, där tjänstehundar till Polisen och Försvarsmakten föds upp och utbildas, ska nu gå från 200 till 300 valpar på tre år. Man ser bland annat ett ökat behov av militärhundar.

Avelsstationen, som är den enda i landet, ansvarar för såväl skötsel av valpar och tikar, som rekrytering av fodervärdar och lämplighetstester. Det utökade uppdraget innebär att alla delar av verksamheten kommer att växa. Tanken är att kunna föda upp 300 valpar 2026 istället för dagens 200.

– Vi håller på att anställa just nu. Nästan ett 30-tal fodervärdskonsulter och ett par extra hundskötare, säger Sonja Edin till SVT Nyheter Västernorrland.

Svenska Brukshundklubben utbildar patrullhundar med förare till Försvarsmakten. Patrullhundens främsta uppgift är att, med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer inom ett bevakningsområde. Hunden tränas att från fasta platser och i rörelse tydligt markera ljud i terrängen. Hunden kan på mycket långa avstånd höra en människa som rör sig och därmed varna sin förare för eventuella inkräktare. I rörelse kan hunden även med hjälp av sitt fina luktsinne ta upp och följa spår på marken och avslöja personer som gömmer sig i terrängen.