Hundsmugglare kan få fängelse

Foto: Adobe Stock

Ökade risker med att köpa hund i coronatider

Isoleringen under coronapandemin har gjort att många har tagit tillfället i akt och skaffat sig en hund. Att många blivande hundägare inte riktigt vet vad de ger sig in på är en sak, men faktum är att det gäller att vara påläst redan inför köpet.

Trycket på hundar gör att uppfödarna i Sverige inte klarar av att leverera valpar som tillgodoser den kraftigt ökade efterfrågan. Detta har lett till en ökad införsel och import av valpar och hundar, både via den illegala handeln och via ideella organisationer.
Den nationella Samverkansgruppen för hundvälfärd påminner om vikten att vara väl påläst och förberedd när du planerar att köpa hund.

Du som köper en hund har ansvar för att säkerställa att valpen kommer från en bra uppfödning. Valpar av populära raser (till exempel fransk bulldogg) och blandraser (till exempel labradoodle och pomchi) som kommer in till Sverige kan födas upp under hemska förhållanden på så kallade valpfabriker.

I valpfabrikerna kan tikarna utsättas för tvångsparningar och leva under svåra förhållanden, både under dräktigheten och efter att valparna fötts. Valpar skiljs från sina mammor för tidigt vilket kan medföra beteendeproblem med rädslor eller aggressivitet som följd. Dessutom bär en del av valparna som föds upp på den här typen av valpfabriker på smittsamma sjukdomar – och att behandla ett sjukt djur kan medföra stora kostnader.

– Vi tar dagligen beslut om vad som ska hända med djur som stoppas vid gränsen eller har förts in i landet i strid med införselkraven. Beroende på omständigheterna kan djuren avvisas, avlivas eller karantäniseras. Om man köper ett djur är det mycket viktigt att man är helt säker på att det uppfyller alla krav, annars utsätter man sig och sitt djur för en mycket stor risk med en lång och jobbig returresa eller i värsta fall avlivning, säger Lotta Hofverberg på Jordbruksverket.

Även hundar som säljs via ideella organisationer kan bära på smittsamma sjukdomar eller ha beteendeproblem. I många länder är det ett sätt att tjäna pengar genom att förmedla hundar till lokala hjälporganisationer, som i sin tur säljer dem vidare till Sverige.

– De flesta hundar som förs in i landet illegalt säljs via annonser på nätet. Hundarna uppfyller inte hälsokraven, är för unga för att vaccineras och har ofta falska pass. Den illegala handeln riskerar inte bara valparnas välfärd utan även djur- och folkhälsan eftersom vissa sjukdomar kan smittas vidare till andra djur och människor. Utbrottet av covid-19 påminner oss om hur viktigt det är att sammankoppla djur- och humanhälsa, säger Sonia Lopes som är länsveterinär på Länsstyrelsen Stockholm.

Läs mer och se en film om riskerna här.

Så undviker du att köpa smuggelhund

* Se till att du träffar uppfödaren och valpen i deras egna hem, gärna några veckor innan köpet. Hämta aldrig en hund på en annan plats,
  till exempel en parkeringsplats.
* Köp direkt från en uppfödare och acceptera aldrig en mellanhand.
* Kontakta Svenska Kennelklubben för att se om uppfödaren är ansluten och mamman till valpen är registrerad med stamtavla alternativt
  kontakta Jordbruksverket för att kontrollera att mamman är registrerad i hundregistret. Det är lag på att alla hundar ska vara id-märkta och
registrerade i hundregistret.
* Om valpen kommer från utlandet, säkerställ att den uppfyller införselkraven. Se Jordbruksverkets webbplats om vad som gäller om du
   vill ta ett utländskt djur till Sverige.
* Läs på vad du bör tänka på för att undvika att köpa en insmugglad valp. Läs mer hos Jordbruksverket.