Adobe Ekaterina

Adobe Ekaterina

Oförsäkrade hundar riskerar avlivning

En undersökning gjord av Agria visar att hundägares vilja att behandla hunden när den blir sjuk påverkas av om hunden är försäkrad eller inte. Det förekommer till och med att oförsäkrade hundar avlivas för att ägarna tycker det blir för kostsamt att behandla.

Ungefär var femte svensk hund saknar försäkring. Med andra ord är försäkringsgraden hög, även om alla hundar ännu inte har den trygghet som en försäkring innebär. Enkäten, som skickades ut till svenska veterinärer, visar tydligt att hundens försäkring eller avsaknad av försäkring kan göra skillnad för hundar som råkar ut för en olycka och behöver besöka en veterinär.

Av de tillfrågade veterinärerna i undersökningen upplever 89 procent att hundägarnas vilja att behandla hunden för skada/sjukdom påverkas av om hunden är försäkrad eller oförsäkrad.

Lika stor andel av veterinärerna, 89 procent, har dessutom någon gång varit med om att en oförsäkrad hund avlivas för att ägarna tycker att behandlingen blir för kostsam. Fem procent av veterinärerna uppger att detta, enligt deras erfarenhet, händer ofta.

– Bevisligen är det viktigt för hundarnas välfärd att de har en försäkring om de blir sjuka eller skadar sig. Jag är glad och stolt att vi kan skapa trygghet för hundar runt om i landet, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef, Agria Djurförsäkring.

 

*Undersökningen skickades ut till medlemmarna i Sveriges Veterinärförbund och besvarades av 100 svenska veterinärer.