Nytt pilotprojekt om mentalindex

Nytt pilotprojekt om mentalindex

I Svenska Kennelklubbens nya mentalindex tittar man förutom hundens eget MH-resultat även på släktingars, för att få veta ännu mer om vilka mentala egenskaper som kan förväntas bli nedärvda.
Projektet innefattar tre raser för BPH (beteende- och personlighetsbeskrivning) och två raser för MH (mentalbeskrivning hund). För MH är Australian shepherdklubben och Rottweilerklubben med.