Nya regler för att ta in hundar i Sverige

Foto: Adobe Chalabala

Nya regler för att ta in hundar i Sverige

De nya reglerna börjar gälla den 21 april. Om du ska ta över en hund från en annan ägare i ett annat land så ska det framgå av hälsointyget från Traces att hunden kommer från en registrerad anläggning och har transporterats av en registrerad transportör.

Kravet på registrerad anläggning och registrerad transportör börjar gälla i oktober. De nya reglerna innebär dessutom att det ska vara en officiell veterinär som gör den undersökning som ska ske inom 48 timmar före avresan till Sverige.

För dig som reser tillsammans med din egen hund och den inte ska byta ägare så blir det inga ändringar.

Mer information hittar du på jordbruksverket.se