Nya regelförslag för bruks, lydnad och rally

Nya regelförslag för bruks, lydnad och rally

Under hösten och vintern 2018 var det fritt fram att komma med synpunkter inför regelrevideringen.
Utifrån dessa har utskottsgrupperna nu tagit fram de första regelförslagen för bruks, lydnad och rallylydnad. Förslagen är nu ute på remiss hos klubbar och distrikt. Vill du vara med och påverka? Svar på remissen är 1 september 2019.
Läs mer här.