Nya djurskyddslagen – det här gäller hundägarna

Nya djurskyddslagen – det här gäller hundägarna

Den 1 april trädde den nya djurskyddslagen och djurskyddsförordningen i kraft. Här är några av de punkter som är nya eller ändrade:

 • Djur ska ha möjlighet att utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande.
 • Krav på kompetens för alla som tar hand om djur.
 • I den nya djurskyddslagen anges att Utrustning får inte användas på ett sätt som kan orsakadjuret lidande eller skada. Man ändrar därför i L17 (2 kap 3 §) så att ordet kan läggs till i existerande paragraf, dvs. ny lydelse blir: Utrustning, hjälpmedel eller metoder får inte användas på sådant sätt att det kan med­föra skada eller annat fysiskt eller psykiskt lidande för djuret.
 • I nuvarande djurskyddslag (1988:534) anges i 18 § att ett djur som tränas för eller deltar i tävling på tävlingsbana får inte utsättas för dopning eller andra otillbörliga åtgärdersom påverkar djurets prestationsförmåga eller temperament. I den nya djurskyddslagen (2018:1192) ändras detta och istället anges kan påverka djurets prestationsförmåga eller temperament. Föreskrifterna måste därför ändras på motsvarande sätt i 6 kap. 2 och 3 §§ i L17 så att de där anges kan påverka djurets prestationsförmåga eller temperament.
 • I 4 § ändras de första 4 punkterna i punktsatserna på motsvarande sätt och den nya lydelsen blir:
  1.  Behandlingen får inte kunna påverka hundens prestationsförmåga eller temperament enligt 2 § 1 och 2 eller 3 § 1 och 2.
  2.  Behandlingen får inte kunna dölja smärta.
  3.  Behandlingen får inte kunna påverka eller dölja andra sjukdomar, skador, eller sjukdomsprocesser än den som behandlingen är avsedd för.
  4.  Sjukdomen får inte kunna förvärras av träning för tävling eller deltagande i tävling på tävlingsbana.
 • Tävlingsbana tas bort som definition och i 6 kap. 2-4 §§: I nuvarande djurskyddslag (1988:534) anges i 18 § att ett djur som tränas för eller deltar i tävling på tävlingsbana får inte utsättas för dopning eller andra otillbörliga åtgärder som påverkar djurets prestationsförmåga eller temperament. I den nya djurskyddslagen (2018:1192) anges inte tävling på tävlingsbana utan endast tävling. Definitionen på tävlingsbana tas därför bort och tävlingsbana tas bort från 6 kap. 2-4 §§.
 • Förbud mot att överge djur. Huruvida det påverkar i vilken mån fenomenet med sommarkatter upphör i år, återstår dock att se.