Ny forskning om kostnader inom veterinärvården

Stock.adobe.com

Ny forskning om kostnader inom veterinärvården

Ett nytt forskningsprojekt från Statens lantbruksuniversitet, SLU, ska kartlägga och analysera kostnader inom veterinärvården.

De senaste åren har djursjukvården professionaliserats och närmar sig humanvårdens kvalitet, samtidigt larmar djurägare om att priserna rusar på kliniker runtom i Sverige och många har inte råd att vårda sina sjuka eller skadade djur. Faktum är att det kan skilja tusentals kronor för veterinärvård av samma skada eller sjukdom beroende på vilken klinik en djurägare besöker.

Forskningsprojektet genomförs av professor Agneta Egenvall, veterinär och professor vid SLU och förväntas redovisas under 2024. Målet är att genomföra en omfattande analys av veterinärvården och förstå komplexiteten i veterinärvårdssektorn.

– Vad betalar djurägarna egentligen för veterinärvård idag? Hushåll med små ekonomiska marginaler har svårt att få adekvat djursjukvård och hållbarhet och kostnadsökningar inom djursjukvården rimmar inte alltid. Genom finansieringen får jag möjlighet att förstå lite mer om varför det ser ut som det gör, säger Agneta Egenvall.

Forskningsprojektet finansieras av försäkringsbolagen Dina Försäkringar, Svedea och Sveland Djurförsäkringar.