Ny forskning för hundar med artros

Bild: Adobe Carola Schubbel

Ny forskning för hundar med artros

En forskningsgrupp vid Köpenhamns universitet har undersökt nya metoder för diagnostisering och behandling av artros genom att jämföra friska och drabbade hundar.

Professor James Miles och hans forskargrupp fann att en tryckkänslig matta var en pålitlig och relativt snabb metod för att mäta hundens gång hos både friska och artroshundar. Däremot var det svårare för systemet att skilja mellan friska och sjuka hundar. Det gällde särskilt om hunden var drabbad i flera kroppsdelar, samt vid låggradig hälta. Mätningarna baserade på videoinspelningar visade samma resultat.

Gruppen tittade också på fem blodbiomarkörer för att undersöka möjligheten för tidig diagnos av artros. Vissa parametrar i blodet tyder på att inflammation eller omsättning av brosk eller ben kan fungera som objektiva markörer för artros. På sikt kan ett enkelt blodprov hjälpa veterinärer att mäta förbättringar eller försämringar.

James Milles skriver i sin slutrapport att det fortfarande är en utmaning att få en tillförlitlig diagnos av mild hälta hos artroshundar, trots moderna verktyg som videofilm och den tryckkänsliga mattan. Sökandet efter en användbar blodbiomarkör för tidig artros för att möjliggöra snabb behandling och kanske bromsa utvecklingen av sjukdomen fortsätter.

Fakta artros

Artros är en obotlig sjukdom som försämrar livskvaliteten. Det kan i värsta fall leda till att djurägare och veterinär överväger avlivning för att förhindra onödigt lidande hos hunden.

Hela 20 procent av alla vuxna hundar lider av artros, men förekomsten varierar stort mellan olika raser och kroppsstorlek. Större, tunga hundar drabbas i större utsträckning. Överviktiga labradorer har exempelvis en förekomst av höftartros på 50 procent redan vid sex års ålder och en medianlivslängd som är två år kortare jämfört med labradorer som håller vikten. Studien är finansierad av Agria SKK forskningsfond.

 

Läs hela rapporten här