Nu kan fler få hjälp på Djursjukhuset Malmö

Bild: Adobe benevolente

Nu kan fler få hjälp på Djursjukhuset Malmö

I slutet av september invigdes Djursjukhuset Malmös utbyggda och nyrenoverade lokaler som nu är redo att ta emot patienter dygnet runt.

Evidensia Djursjukhuset Malmö har vårdat och opererat djur från hela Sverige i 60 år. Efter

den nya utbyggnaden och renoveringen finns här nu fem operationssalar i stället för två, fyra förberedelseplatser, ny vårdavdelning, tandvårdavdelning samt nya uppvakningsburar med bland annat inbyggd golvvärme.

– Just nu är vi störst i södra Sverige och topp fyra i Europa, säger Tomas Nanasi, djursjukhuschef till lokaltidningen Malmö Söder. En skillnad mot tidigare är till exempel att vi nu även kan göra höftledsoperationer. Vi har två duktiga ortopeder som sett fram emot detta.

Synen på våra husdjur har förändrats genom åren. I dag väljer allt fler djurägare att behandla sina djur för att de ska kunna leva längre. Och precis som människor behöver djur kirurgi, ortopedi, internmedicin, akut- och intensivvård, tandvård samt sjukgymnastik. I verksamheten finns cirka 40 veterinärer, något Tomas Nanasi är stolt över eftersom veterinärer är ett bristyrke.

– Vi har haft turen, men också lite skicklighet att behålla samt knyta nya veterinärer till oss med vårt nya moderna djursjukhus. Jag har ett stort hjärta för vår personal som verkligen brinner för djuren!