Nu har vart sjunde hushåll hund

Foto: Adobe Barbara C

Nu har vart sjunde hushåll hund

Antalet hundar i Sverige fortsätter att öka och enligt en färsk undersökning har mer än vart sjunde hushåll hund. Uppskattningsvis finns omkring 934 000 hundar i landet.

Svenska Kennelklubben har tillsammans med Agria Djurförsäkring gjort en undersökning tillsammans med Novus kring sällskapsdjur där runt 9 300 svenskar har deltagit. Den visar att 687 000 (15 %) av hushållen har hund. Andelen hushåll med hund är lägre i Stockholm än övriga landet. Det är den femte studien som har gjorts under de senaste 25 åren.

– De regelbundet återkommande undersökningarna ger oss en god bild av de svenska sällskapsdjuren och deras ägare, säger Ulf Uddman, vd på Svenska Kennelklubben.

I undersökningen som gjordes 2017 konstaterades att hälften av de svenska hundarna är över 6 år, vilket bekräftas av den senaste undersökningen. Att andelen äldre hundar fortsätter vara på samma höga nivå trots en generell ökning av antalet hundar tyder på att våra hundar blir allt äldre. Orsakerna tros vara flera. En kan vara att 9 av 10 hundar har en veterinärvårdsförsäkring, vilket är unikt – inget annat land i världen har så många försäkrade hundar.

Andelen rashundar med registreringsbevis/stamtavla från Svenska Kennelklubben är 63 procent. 9 av 10 hundar är födda i Sverige och lika stor andel finns ägarregistrerade hos Svenska Kennelklubben eller Jordbruksverket. Drygt en tredjedel av hundägarna uppger att de är medlemmar i en hundklubb. 38 procent av Sveriges hundar har fått någon typ av tjänst köpt till sig under året. Vanligast är hundtrim, följt av hundkurser och hundpensionat.

* Antalet hundar och hushåll är uppskattade siffror. Totalt finns omkring 4,8 miljoner hushåll i Sverige