Norska tarmsjukan fortsätter förbrylla

Norska tarmsjukan fortsätter förbrylla

Den dödliga tarmsjukdom som flera norska hundar drabbats av fortsätter förbrylla norska veterinärinstitutet. Man har kunnat utesluta att det rör sig om såväl giftiga alger som någon fästingburen sjukdom eller salmonella.
Det man däremot funnit är onormalt stora mängder av bakterierna Clostridium perfringens
och Providencia alcalifaciens hos flera av hundarna. Om det är orsaken till tarmsjukdomen är dock för tidigt att säga. Här behövs vidare undersökningar.
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i Sverige menar dock att svenska djurägare inte behöver känna oro eller begränsa sina hundar på något sätt. Det finns inget som pekar på att det är ett smittsamt utbrott eller risk för ökad sjukdom hos andra djur, skriver man.
Läs hela informationen från SVA här.

Svenska Kennelklubben har tills vidare satt stopp för deltagade av norska hundar på svenska prov, utställningar, beskrivningar och tävlingar. Man avråder även från att resa med sin hund till Norge.