Narkotikasök med hund

Bild: Norrtälje kommun

Narkotikasök med hund

Norrtälje kommun ska ha drogfria skolor. Därför kommer utbildade hundar att regelbundet söka efter narkotika på kommunala högstadie- och gymnasieskolor som en del av kommunens brottsförebyggande arbete.

Under våren 2023 har Norrtälje kommun genomfört en upphandling av narkotikasök med hund. En anledning är att det på vissa högstadieskolor har funnits misstanke om att det förekommit narkotiska preparat. Norrtälje har sedan tidigare haft narkotikasök med stöd av polisens narkotikahundar på kommunens gymnasieskola, men den nya upphandlingen ger möjlighet till fler sökningar och även sökningar i högstadieskolor.

– För att höja skolresultaten måste skolan vara en trygg och säker plats. Vi kan aldrig acceptera att skolan används som en plats där man förvarar eller säljer droger. Genom att genomföra regelbundna narkotikakontroller går vi från ord till handling för att säkerställa att skolan är en trygg och säker plats, säger Robert Beronius (L), ordförande barn- och skolnämnden.

Narkotikasöken sker med privata utförare som upphandlats av kommunen. De får bara söka i förebyggande syfte i skolans lokaler, och inte efter tips eller på personer. Därför kommer sökningarna ske efter skoltid när alla elever lämnat skolan.

Om hundarna skulle hitta misstänkt narkotika under sökningen övergår den brottsförebyggande verksamheten i brottsutredande verksamhet hos Polisen. Målsättningen är att Rodengymnasiet och de större högstadieskolorna ska få besök av narkotikahundarna ett par gånger per termin.