Mördarsniglarnas framfart begränsas av hundar

Foto: Adobe Stock

Mördarsniglarnas framfart begränsas av hundar

En grupp hundförare har utvecklat ett nytt och effektivt sätt att minska mördarsnigelns framfart, med hjälp av det oslagbara luktsinnet hos specialtränade hundar i avancerat specialsök. Hundarna kan lukta sig till sniglar som är bara några millimeters stora och högar med gömda ägg.

– Hundarnas sök erbjuder ett radikalt, nytt och miljövänligt sätt att få bukt på snigelplågan, säger Kristin Lindell, som kom på idén att låta hunden leta efter sniglarnas ägg när hon tröttnade på att trädgården svämmade över av sniglar.
Fem hundar har tränats i samarbete med Hundcampus i Hällefors. Under mer än ett år har en grupp förare och deras hundar utvecklat metoden från idé till verklig bekämpning, i ett första steg av mördarsnigeln (spansk skogssnigel) och i nästa steg åkersniglar.
Bekämpningen sker på två fronter och är helt utan kemikalier. Dels hittar hundarna sniglarnas ägg innan kläckning och dels hittar de unga sniglar under hela säsongen. Hundarnas nosar är extremt känsliga och de letar reda på både färska, torra, gömda eller gamla ägg.

Sniglarna förstör växter i trädgårdar och grödor i lantbruket för enorma belopp varje år. Många nuvarande preparat och metoder som finns att köpa är skadliga även mot andra arter, som funnits länge i vår natur och som är värdefulla att behålla.