Miljoner till hundforskningen

Foto: Adobe Milan

Miljoner till hundforskningen

Forskning kring hur hundar påverkas av interaktionen med barn i skolmiljö, hur det egentligen ligger till med taxarnas ryggbroskskivor och utveckling av ny rörelseanalysteknik. Ja, det är några av de projekt som beviljades pengar från Agria och Svenska Kennelklubben Forskningsfond förra året.

Agria och Svenska Kennelklubben Forskningsfond delar årligen ut närmare nio miljoner kronor till olika forskningsprojekt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Under 2020 kom 59 ansökningar in till fonden. Tretton nya projekt och tolv pågående fleråriga projekt har beviljats anslag.

Utöver dessa bidrar fonden till ett antal längre utvecklingsprojekt inom veterinärmedicin, till exempel ett doktorandprojekt rörande knäledssjukdomar hos hund, hundars vikt och påverkan på hälsa och sjukdom, rasprofiler och ett projekt där man tittar på behandlingsnivåer vid olika tillstånd. Fonden har också satt av medel för att undersöka antalet hundar och katter i Sverige och kommer under hösten att arrangera ett antal digitala konferenser.

– Det är glädjande att våra forskare i Norden på alla vis har försökt få fram användbart material både för pågående och kommande forskningsprojekt trots corona, säger Ulf Uddman VD på Svenska Kennelklubben. I framtiden vill vi gärna se fler projekt om hundens betydelse för människan och samhället, så jag vill redan nu uppmana alla som har kompetens inom samhällsvetenskap och humaniora att söka i år!